Chủng tộc là gì?

Chủng tộc thường dùng để chỉ những phân loại của con người trong quần thể hoặc dựa vào nhóm tổ tiên, trên cơ sở tập hợp khác nhau của đặc tính di truyền. Những đặc điểm lý học thường thấy là những đặc điểm nổi bật về thị giác như màu da, sọ hoặc các …

Chủng tộc là gì? Read More »